lördag 17 september 2011

Inspirerande bibelprojekt

Jag har de senaste dagarna ramlat över några roliga, intressanta och inspirerande bibelprojekt. Det är alltid bra att jämföra olika bibelöversättningar, eftersom en enskild variant aldrig lyckas täcka in den bredd som ofta finns i grundtexten. Översättarna tvingas alltid göra val av olika slag. På svenska brukar jag jämföra Bibel 2000 med Svenska Folkbibeln och ibland även 1917 och Bo Giertz översättning av Nya Testamentet. Självklart kollar jag på engelska varianter också och gluttar då och då på den grekiska översättningen. Till min hjälp har jag givetvis ett antal biblar, men även det suveräna bibelstudieprogrammet Libronix.

Nu har det i alla fall kommit ut en intressant bokutgåva på Libris förlag: "Nya Testamentet på grekiska och svenska". Den har den grekiska grundtexten och Bibel 2000 på samma uppslag, så att det ska gå lättare att jämföra. Klart användbart.

Sen har jag hittat, bl a via Dagen, några fräscha översättningsprojekt:

Nya Testamentet version 1 - är än så länge i betaversion, översatt av Ragnar Blomfelt.

Fribibel - är en bibelöversättning som är tänkt att fungera som Wikipedia, alltså att vem som helst får översätta ett stycke, lägga upp, eller redigera nåt som nån annan redan översatt.

Svenska Kärnbibeln - försöker förmedla grundtextens bredd, genom att ge alternativa ord och förklaringar inom parentes direkt i texten.

Svenska Reformationsbibeln - är ett projekt som har hållit på sen mitten av 1990-talet. Den grundar sig på de texter som fanns tillgängliga under reformationen på 1500-talet (som t ex Karl XII bibel utgår ifrån) och försöker revidera språket till nutidssvenska. Den första upplagan är slutsåld och jag ser fram emot ett nytryck!
 
 
Allt det här tycker jag är så inspirerande. Det lockar mig att fortsätta läsa min bibel och genom ett jämförande studium tränga djupare in i Guds ord. Hoppas det gäller dig också (även om du bara har din konfirmationsbibel att tillgå).